هاست CPanel

لینوکس حرفه‌ای 500 مگابایت

- فضا پانصد مگابایت
- پهنای باند 20 گیگابایت
- دیتا بیس 1 عدد

لینوکس حرفه‌ای 1 گیگابایت

- فضا هزار مگابایت
- پهنای باند 50 گیگابایت
- دیتا بیس 1 عدد

لینوکس حرفه‌ای 2 گیگابایت

- فضا دوهزار مگابایت
- پهنای باند 70 گیگابایت
- دیتا بیس 2 عدد

لینوکس حرفه‌ای 4 گیگابایت

- فضا چهار هزار مگابایت
- پهنای باند 100 گیگابایت
- دیتا بیس 4 عدد

لینوکس حرفه‌ای 5 گیگابایت

- فضا پنج هزار مگابایت
- پهنای باند 100 گیگابایت
- دیتا بیس 6 عدد

لینوکس حرفه ای 10 گیگابایت

- فضا ده هزار مگابایت
- پهنای باند 150 گیگابایت
- دیتا بیس 10 عدد

لینوکس / سی پنل 80 گیگابایت

- فضا هشتاد هزار مگابایت
- پهنای باند نامحدود
- دیتا بیس 80 عدد