مرور محصولات و خدمات

هاست ویندوز 1 GB
7,200,000 ریال سالانه

فضا 1GB
پهنای باند10GB
2 عدد MSSQL

هاست ویندوز 2GB
10,800,000 ریال سالانه

فضا2GB
پهنای باند20GB
4 عدد MSSQL

هاست ویندوز 5 GB
1,840,000 ریال ماهانه

فضا 5GB
پهنای باند50GB
4 عدد MSSQL

هاست ویندوز 10GB
32,000,000 ریال سالانه

فضا 10BB
پهنای باند100GB
6 عدد MSSQL